Dibuka Pendaftaran Santriwati Baru FIWA, Academic Year 2020 — 2021

Updated: Nov 12, 2019

FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY - AKHWAT CAMPUS


VISI & MISI: Menjadi sekolah dan ma'had teladan dalam mendidik generasi muda muslimah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas pemahaman Salafush Sholih, dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi seorang Istri dan Ibunda sholehah unggul yang in syaa Allah akan melahirkan calon ulama dan pemimpin masa depan. إن شاء الله


PROGRAM UTAMA FIWA AKHWAT

A. Full Day School

A. 1. Program Diniyah

1. Pendidikan Adab & Akhlak

2. Pelajaran Tauhid, Fiqh, Hadist, Shiroh (berbahasa Arab)

3. Pelajaran Bahasa Arab (Kitab Al Arobiyah Bayna Yadaik)